Aktivirani smo bili zaradi opaženega ognja ob cesti pod vasjo Idrsko. Na kraju je bilo ugotovljeno, da tlijo slabo pogašena kurišča s prejšnjega dne. Tlečo žerjavico smo zalili z vodo in s tem preprečili možnost ponovnega vžiga oz. širjenja.

Posredovalo je devet gasilcev z dvemi vozili.