Aktivirani smo bili zaradi odstranitve osjega gnezda v vasi Vrsno. Ose so namreč pred tem napadale in opikale lastnika. Z ustrezno opremo smo osir odstranili.

Posredovalo je pet gasilcev iz Kobarida in tri z OE Vrsno z dvemi vozili.