Uporaba gasilnika

  • Pri gašenju požarov z gasilniki se moramo najprej prepričati o velikosti požara ter presoditi našo uspešnost in morebitno ogročenost zaradi počara.
  • Ȍe presodimo, da smo požaru kos, potem se mu previdno približamo.
  • Požaru se vedno približamo v smeri vetra.
  • Pri približevanju moramo imeti vedno v mislih tudi morebitno smer umika.
  • V kolikor ocenimo, da požaru ne bomo kos, moramo takoj klicati gasilce na telefonsko številko 112 .
  • Če ocenimo, da bomo skušali požar pogasiti z gasilnikom, upoštevajmo naslednja navodila.

 

Priprava ročnega gasilnika na prah za gašenje:

  1. Sprostimo gumijasto cev.
  2. Izvlečemo varovalko.
  3. Pritisnemo ročaj sprožlnega mehanizma.
  4. Pritisnemo na vzvod ročnika, curek praška pa usmerimo na gorečo površino in ročnik pomikamo levo in desno (cik-cak).

Postopek aktiviranja gasilnika, je sicer lahko pri posameznih gasilnikih specifičen in je opisan v navodilih za uporabo gasilnika.
Po gašenju moramo dati gasilnik ponovno napolniti!

Nasvet. Cena gasilnika je v primerjavi z morebitno škodo ob požaru zanemarljiva.

Zgibanka: Gasilnik v gospodinjstvo

Zgibanka: Gasilnik v vozilo

Povzeto po GZS