Dajanje prve pomoči

Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki se jo nudi poškodovancu ali zbolelemu na kraju dogodka. Dobi jo čim prej; pri tem se uporabljajo preprosti pripomočki. Pri prvi pomoči je treba ukrepati: hitro, pravilno in v pravem zaporedju.

Splošni napotki za prvo pomoč:

 • Hitro in mirno ugotovite, kaj se je zgodilo, preglejte okolico in položaj poškodovanca. Poiščite in presodite nevarnosti, ki bi lahko ogrozile vas in poškodovanca-bolnika. Zavarujte poškodovanca.
 • Pristopite k poškodovancu. Mirno ga ogovorite. Ȍe se ne odziva, je verjetno nezavesten.
 • Preglejte poškodovanca:
 1. ugotovite, ali je poškodovanec oz. bolnik pri zavesti; če je nezavesten, mu s pravilno držo glave sprostite dihalne poti
 2. ugotovite, ali poškodovanec-bolnik diha in ali mu bije srce
 3. ugotovite, ali krvavi
 4. ugotovite tudi, ali ima druge poškodbe, zlome, ali je zastrupljen
 5. hudo poškodovanega premikajte samo, če grozi nevarnost.
 • Pokličite nujno medicinsko pomoč tel. 112
 • Nezavestnega poškodovanca položimo na bok; z namestitvijo glave v pravilen položaj mu sprostimo dihalne poti.
 • Če poškodovanec ne diha, mu takoj nudimo umetno dihanje usta na usta.
 • Ȍe pri poškodovancu ugotovimo zastoj srca, izvajamo zunanjo masažo sočasno z umetnim dihanjem v razmerju 2 vpiha 30 pritiskov na prsni koš. Zunanjo masažo izvajamo samo, če smo za to usposobljeni (tečaj prve pomoči).
 • Ȍimprej ustavimo zunanjo krvavitev:
 • s kompresijsko obvezo
 • krvavitve v dimljah, na vratu in v pazduhi ustavljamo z neposrednim pritiskom na rano (gaza, prsti ali pest)
 • odtrgani ud prevežemo s širokim trakom trikotne rute, dva prsta nad odtrganino. Odtrgani del zavijemo v sterilno gazo (esmerhova preveza).
 • Ob sumu na poškodbo hrbtenice je treba poškodovanca čim manj premikati.
 • Ob sumu na poškodbo vratnega dela hrbtenice je treba poškodovancu pred premikanjem obvezno utrditi vrat in glavo, da se ne premikata.
 • Ȍe so poškodbe na drugih delih, je treba poškodovanca prenesti na trdo podlago (prenesejo ga najmanj štirje ljudje)
 • Zlomljen, zvit ali izpahnjen oziroma poškodovan ud utrdimo ob zdravi ud oziroma prsni koš s priročnimi sredstvi.
 • Odprte poškodbe pokrijemo s sterilno gazo ali prvim povojem.
 • Opekline hladimo z vodo (ali hladnimi obkladki, če nimamo dovolj vode). Hlajenje naj traja najmanj 15 minut in ne več kot 30 minut.
 • Poškodovanca-bolnika zaščitimo pred neugodnimi vremenskimi vplivi (mraz, vlaga, vročina).
 • Do prihoda nujne medicinske pomoči ga nikoli ne pustimo samega.

Sklep:
Ȍe poškodovanca-bolnika pravočasno in pravilno oskrbimo, bomo zmanjšali možnost pojava šoka in drugih začasnih ali trajnih posledic.

Povzeto po URSZR