Pomagali smo oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP ZD Tolmin.