Vozilo je zapeljalo izven cestišča v obcestni jarek. S pomočjo avtodvigala smo vozilo postavili nazaj na cestišče in sanirali razlite tekočine.