Dne 30. novembra 2023 je poveljnik OŠCZ, g. Aleksander Vončina, predal vodjema operativnih enot iz Livka in Vrsnega opremo, ki jim bo služila za še uspešnejša posredovanja ob naravnih in drugih nesrečah. Trend naraščanja takšnih intervencij se namreč z leta v leto povečuje. Ob poplavah ali močnem vetru prihaja do zalivanja objektov in cestišč, odkrivanja streh, podrtih dreves, takšni dogodki pa terjajo hitro ukrepanje z vidika varovanja življenj in premoženja.