Nadaljevanje odpravljanja posledic vetroloma. Zasilna sanacija ostrešji objektov v vasi Trnovo ob Soči.

Posredovalo je osemnajst gasilcev s šestimi vozili