V ponedeljek, 14.11.2022 je v Bovcu potekalo izobraževanje s področja radiacijskih nesreč. Izobraževanje je pripravila URSZR skupaj z Mobilno enoto ekološkega laboratorija. Obsegalo je teoretični in praktični del..

Izobraževanja se je udeležilo sedem operativcev.